logo-mood-living
google-logo

“Zeer goed afgewerkt. Ben dik tevreden ….”
★★★★★ 4.8/5 | Bekijk alle reviews.

Gratis verzending!

Eigen bezorgdienst

Altijd de laagste prijs

Klant = koning

Garantie

 1. Tot 12 maanden na leveringsdatum ontvang je garantie op alle reparaties danwel vervangingen, tenzij er schade is ontstaan door verkeerd gebruik van het product of gebreken door eigen montage.
 2. Na 12 maanden na factuurdatum: de kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.
 3. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
 4. De datum van indiening van de klacht door de consument is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem. Wij rekenen hierbij ook de eerste datum van koop, niet de datum van bezorging.
 5. De consument is verplicht zich als een goede consument te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
 6. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Aanspraak maken

 1. Voordat je de meubels monteert dien je te controleren op eventuele schade of missende onderdelen.
 2. Indien er sprake is van schade bij bezorging dien je hiervan binnen 24 uur een foto te maken voordat je het monteert en naar ons mailt op info@moodliving.nl, met een zo compleet mogelijke omschrijving van de schade. Op die manier kunnen wij een goed en duidelijk beeld krijgen en het probleem zo snel mogelijk oplossen.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk worden omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt.
 4. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na gebruik neming van het product en na ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.
 5. Moodliving.nl garandeert dat een artikel bij normaal huiselijk gebruik en juiste montage niet meer dan normale, acceptabele slijtage vertoont.
 6. Moodliving.nl behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen of onderdelen hiervan te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan hierbij geen aanspraak maken op vervanging van een artikel of onderdeel hiervan. In dergelijk geval zullen wij de garantie verrekenen in de vorm van een tegoedbon.
 7. De garantie is geldig vanaf de leverdatum, je kunt alleen aanspraak maken op garantie in combinatie met een originele factuur.
 8. Tijdens de bedenktijd, die 14 kalenderdagen bedraagt, zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument mag het product niet monteren. Na montage vervalt de aanspraak op herroepingsrecht. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid 1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
 9. De klant is verplicht binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, de bij Moodliving.nl aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren op eventuele schade of ontbrekende onderdelen. Indien er sprake is van schade of ontbrekende onderdelen gelieve een foto door te mailen met daarbij een omschrijving van de schade of ontbrekende onderdelen. In dit geval zijn de onkosten voor Moodliving.nl.
 10. Indien de klant een beroep doet op een door Moodliving.nl gegeven garantie, die valt buiten de 14 kalenderdagen, dient klant Moodliving.nl gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken.
 11. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

Transportschade

 1. Bij het bezorgen van meubilair is de kans op transportschade mogelijk. Het kan helaas zo zijn dat onze logistieke partners schade verrichten aan de producten. Mocht een pakket zichtbare schade vertonen, dan dient dit binnen 24 uur per email bij ons gemeld te worden op info@moodliving.nl. Dit zodat duidelijk is bij wie de aansprakelijkheid ligt. Mocht jouw bezorging uit meerdere pakketten bestaan, accepteer dan alleen de pakketten waar zichtbare schade is niet. De pakketten zonder schade, kun je uiteraard wel accepteren. WOONENZO zorgt dan dat het beschadigde pakket zo snel mogelijk vervangen wordt.
  Zichtbare transportschade: Is je bestelling zichtbaar beschadigd? Weiger dan de zending en laat de schade door onze logistieke partner bevestigen. Het is ook mogelijk dat de verpakking zichtbaar beschadigd is maar je niet direct kunt controleren of het product in de verpakking ook beschadigd is. Je kunt de zending dan accepteren maar vermeld dan altijd aan onze logistieke partner dat je dat doet ‘onder voorbehoud van schade’ (OVB). Is het product toch beschadigd? Meld de schade binnen 24 uur na levering aan de klantenservice, bij voorkeur voorzien van een digitale foto van de schade.
  Onzichtbare transportschade: Wanneer de transportschade pas na het openen van de verpakking wordt ontdekt is er normaliter getekend voor goede ontvangst waarbij in beginsel geldt dat elke aansprakelijkheidsstelling wordt afgewezen. In dit geval dien je als ontvanger aannemelijk te kunnen maken dat de ontstane schade de vervoerder/logistieke partner verwijtbaar is. Meld de schade binnen 24 uur na levering aan de klantenservice, bij voorkeur voorzien van een digitale foto van de schade.
 2. Let op! Teken bij bezorging (op de tablet van de chauffeur) alleen voor ‘schadevrije ontvangst’ wanneer jouw pakket geen zichtbare schade heeft. Je maakt namelijk geen aanspraak meer op een vergoeding wanneer je hebt getekend, maar jouw pakket toch zichtbare schade aan de buitenkant heeft. Onze externe leverancier vergoedt deze schade namelijk niet.
 3. Indien je na de bezorging toch niet akkoord gaat met de levering en wanneer je schade constateert aan het product, dan dien je binnen 24 uur melding te maken hiervan bij info@moodliving.nl, inclusief foto’s van de schade én foto’s van de staat van de verpakking.

Wat valt niet onder de garantie?

 1. Producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring/vlekken van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder
 2. Gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak
 3. Schade door verkeerd of onzorgvuldig gebruik of montage
 4. Schade die is ontstaan door transport of het onzorgvuldig openen van de verpakking
 5. Uitzonderlijk gebruik buiten de woning, wanneer het product bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden gebruikt wordt
 6. Moedwillige vernieling, aanwending voor andere doeleinden, overbelasting of schade door ongevallenschade en vervuiling door huisdieren, warmtebronnen, weersgesteldheid, vocht.
 7. Vervuiling door bijv. lichaamszweet, lichaams-of haarverzorgingsmiddelen, jeans of scherpe voorwerpen aan bijvoorbeeld kleding zoals een gesp, knopen of een rits.
 8. Als het materiaal is gaan opzwellen door het langdurig blootstellen aan vocht of condens
 9. Verkleuring door inhoudsstoffen van geneesmiddelen (toxische reactie) en alle wijzigingen door zuur-, oplosmiddel-of alcohol bevattende middelen
 10. Als het product onjuist wordt schoongemaakt, bijgewerkt of gerepareerd wordt
 11. Inzakkingen en verzakkingen bij matrassen, aangezien dit gebruiksafhankelijk is en te maken heeft met de belasting van het matras

Aansprakelijkheid

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is moodliving.nl niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die moodliving.nl niet kende noch behoorde te kennen. Aansprakelijkheid ligt bij de consument wanneer of door:

 1. Het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon of verwarming, lichte verkleuringen, plooivorming, pilling van stoffen en veranderend zitcomfort.
 2. Extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten.
 3. Een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door de afnemer is aangebracht.
 4. In het geval van gebruik van schoonmaakmiddelen of onderhoudsmiddelen die niet geschikt zijn voor de gekochte artikelen

Afschrijving producten

Het kan gebeuren dat meubilair dat je bij ons hebt gekocht in de toekomst niet meer wordt geproduceerd. Dat heeft te maken met dat oude collecties plaatsmaken voor nieuwe collecties. In meubelland is het gebruikelijk dat collecties constant onderhevig zijn aan veranderende stijlen en trends. In het geval dat jouw meubilair schade heeft en je een onderdeel wil vervangen, is het vervelend als dit onderdeel niet geleverd kan worden. Dat er dan nieuw meubilair aangeschaft moet worden, omdat er simpelweg geen andere oplossing is, kan als kostenverhogend ervaren worden. In dit soort gevallen denken we met je mee en komen we met een redelijk voorstel. Het uitgangspunt bij ons voorstel is afhankelijk van de leeftijd van het meubilair. Aan de hand van de leeftijd bepalen we namelijk de dagwaarde omdat het tenslotte om gebruikt meubilair gaat. Het meubilair dat je bij ons koopt schrijft 4% per maand af. Dit betekent dat het na 2 jaar geen economische waarde meer heeft.

Bijvoorbeeld: je schaft bij ons een meubelstuk twv €500 aan en hebt na 12 maanden een vervangend onderdeel nodig dat we niet kunnen leveren. In dit geval schrijven we €240 (12×4%=48%) voor het gebruik af, dus is de dagwaarde €260. Wanneer je vervolgens bij ons ander meubilair bestelt krijg je op dit product €260 korting. Mocht hetzelfde probleem zich na 2 jaar voordoen, dan kunnen we helaas geen korting op nieuw meubilair geven omdat de economische waarde nihil is geworden.

Bij het bepalen van de dagwaarde letten we ook op de staat van onderhoud van je meubilair. Mocht je meubilair zichtbare schades of gebruikssporen hebben dan zullen we dit per geval beoordelen en hier naar alle redelijkheid wel/geen afschrijving op toepassen. Het bedrag van de dagwaarde keren we nooit uit. Ook niet als je beslist om geen nieuw meubilair bij ons te bestellen. Het in mindering brengen van de dagwaarde op nieuw meubilair is namelijk een service en geen verplichting.

0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar de winkel